Taksikring

Vi leverer og monterer taksikringsutstyr som stige-trinn, takbro, takplattform og snøfangere.
Hvis du vet hvilken takstein / taktype du har så skal vi hjelpe deg med resten.

Katalog- Lobas produkter

Lobas

 

*BILDE*

Krav til sikring

 Brannsjefene i Haugesund og på Karmøy har besluttet at gjeldende praksis med feiing fra sotluken, dvs. luken i bunn av skorsteinen, skal opphøre. Dette gjøres for at feierne skal ha et trygt arbeidsmiljø, og for at feiing og tilsyn skal kunne utføres på en best mulig måte.

Les mer i katalogen